MED-aftalen

MED-systemet er en vigtig del, i den måde de faglige organisationer, TR og AMR kan få indflydelse, på de beslutninger der tages på kommunalt niveau.
Med Billede

Til højre kan du finde den lokale MED-aftale, og MED-håndbogen.

De er vigtige dokumenter for Kredsen, TR og AMR i det daglige arbejde, som jeres repræsentanter