Praktik

Der er indgået en praktikaftale mellemLejre Lærerforening og Lejre Kommune. Aftalen er indgået i efteråret 2016, og gælder til den opsiges af en af parterne

Aftalen indeholder en lønaftale og en funktionsbeskrivelse for praktikvejlederen