Vedtægter

Her kan du finde vedtægterne for Lejre Lærerforening, særlig fond og forretningsordenen til generalforsamlingen
Vedtaegter2

Vedtægterne er de regler og bestemmelser som Lejre Lærerforening styres og administreres ud fra.

Vedtægterne kan kun ændres af kredsens øverste myndighed generalforsamlingen!

Kredsens alm. vedtægter blev sidst ændret 9/3 2015,

og særlig fond 11/3 2013