Prøveaftale

Ny prøveaftale vedrørende udtræksfag for 2017

Lejre Lærerforening og Lejre Kommune har indgået en ny prøveaftalen vedrørende honorering i forbindelse med afvikling af afgangsprøver der kommer i udtræk

Aftalen gælder for 2017, og indtil den opsiges af en af parterne