Kredsinformation februar 2020

Så er der en særlig udgave af kredsinformation klar. Den består denne gang af valgoplæg fra kandidater til de tillidsposter, der skal vælges ved vores generalforsamling.

Kredsinformation februar 2020

Emner

Målgruppe