Arbejdstid

Aftalerne om lærerne/børnehaveklasseledernes arbejdstid følger de principper og den politik der er vedtaget af kredsstyrelsen

Den lokalaftale Lejre Lærerforening og Lejre Kommune har indgået, er et tillæg til Lov 409. Det betyder at de bærende bestemmelser i Lov 409 stadig gælder.

Papiret lægger op til at, der skal være en dialog mellem ledelse og medarbejdere om hvordan arbejdstiden skal tilrettelægges.

Du kan finde lokalaftalen under menupunktet aftaler, eller via linket

Arbejdstid