MED-aftalen

Med Billede
MED-systemet er en vigtig del af den måde de faglige organisationer, TR og AMR kan få indflydelse på de beslutninger, der tages på kommunalt niveau.

Den lokale MED-aftale, og MED-håndbogen.

De er vigtige dokumenter for Kredsen, TR og AMR i det daglige arbejde, som jeres repræsentanter