Kredsinformation

En vigtig del af kredsens kommunikation med medlemmerne foregår via medlemsbrevet "Kredsinformation".

"Kredsinformation" udkommer ca. 10 gange om året, som regel i slutningen af en måned. Læs årets udgaver herunder for at følge kredsens arbejde.

I boksen i højre margen kan du finde de sidste udgaver af kredsinformation fra 2023.