Medlemsservice Medlemsservice

Barsel

Barselsorloven kan sammensættes med et utal af muligheder. Linket til højre sender dig videre til DLFs side om barsel, og du kan finde pjecen " Når du skal have barn"

Varsler

Senest 3 mdr. før forventet fødsel:

Den gravide skal give meddelelse til arbejdsgiver om graviditeten og oplyse hvornår barselsorloven regnes med at blive påbegyndt. Senest 4 uger før forventet fødsel: Faderen skal underrette om de 2 uger ved fødsel. Senest 8 uger efter fødsel: Begge forældre skal meddele arbejdsgiveren hvornår de vil anvende de 14 + 10 + 22 uger.

Sådan planlægges barslen:

Man har ret til 52 ugers barsel ifølge loven. 4 uger før forventet fødsel + 46 uger efter fødsel + 2 til faderen. Ifølge vores overenskomst har moderen ret til fuld løn i 8 uger før forventet fødsel. I de 8 uger før forventet barsel medregnes den dag, hvor fødslen forventes at skulle finde sted.

Fra 1. april 2008:

Antal uger

Hvem

Placering

Indkomst

8 uger

Mor

8 uger før termin (terminsdatoen medregnes)

Fuld løn

14 uger

Mor

1.-14 uge efter fødslen

Fuld løn

2 uger

Far

2 uger i de første 14 uger efter fødslen

Fuld løn

6 uger

Mor

Normalt 15. - 20. uge efter fødslen

Fuld løn

6 uger

Far

Senest inden 46. uge efter fødslen

Fuld løn

6 uger

Far eller mor

Senest inden 46. uge efter fødslen

Fuld løn

14 uger

Far eller mor

Valgfrit hvornår

Dagpenge

 

Ferie

Da man ikke kan holde ferie i barselsorloven, vil der oftest være op til 6 ugers erstatningsferie, som kan placeres i forlængelse af barselsorloven (efter aftale med arbejdsgiveren) eller udbetales efter reglerne i ferieloven.

Forlænget barselsorlov

Efter de 22 uger med dagpenge kan man forlænge med 8 uger, og yderligere med 6 uger. Der er ikke dagpengeret til disse uger.

Udskydelse af barselsorloven

Retsbestemt:
Forældre har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af barselsorloven til senere afholdelse, dog inden barnet fylder 9. Kun en af forældrene kan benytte retten. Der er et varsel på 16 uger ved den retsbestemte udskydelse. Retten fastholdes over for en ny arbejdsgiver.
Aftalebestemt:
Efter aftale med arbejdsgiveren kan op til 32 uger udskydes. Begge forældre kan benytte muligheden. Orloven kan anvendes drypvis senere (omsorgsdage) eller samlet, alt efter aftale. Man aftaler også varslingen. Ved ny arbejdsgiver skal aftalen genforhandles.

Kontakt kredsen for yderligere informationer.