Medlemsservice Medlemsservice

Sygdom i ferien

Her kan du læse og finde de generelle bestemmelser om ferie. Herunder kan du læse, hvordan du skal gøre, hvis du bliver syg i ferien. Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du kontakte Lejre Lærerforening. Der er nogle links til højre, som sender dig videre til DLF

Erstatningsferie ved sygdom under ferie

Fra 1. maj 2012 har ansatte mulighed for at kræve erstatningsferie ved sygdom under ferie. Ændringen er sket som følge af den sidste praksis fra EU-domstolen. Den fastslår, at alle har krav på minimum 4 ugers ferie i hvert ferieår, hvis der har været beskæftigelse i hele optjeningsåret.
De ændrede regler betyder, at ansatte, der har optjent fuld ferie (dvs. 25 dage), og som bliver syge under ferie har ret til erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 sygedage under ferie for en fuldtidsansat ikke giver ret til erstatningsferie. Det hænger sammen med, at EU kravet om ferie kun vedrører 4 uger. Har du optjent mindre end 25 dages ferie, har du ret til erstatningsferie efter et forholdsvis mindre antal sygedage. Er der fx optjent 20 feriedage indtræder retten efter 4 sygedage i ferieåret (20 * 1/5).
For at få ret til erstatningsferie skal du dokumentere sygdommen. Som udgangspunkt skal der fremvises lægelig dokumentation fra 1. sygedag. Du skal selv afholde udgiften hertil. Kommunen kan undlade at stille krav om lægedokumentation for ret til erstatningsferie.
Sygemelding i ferien.
Hvis du bliver syg i ferien, skal du hurtigst muligt meddele det til din skoleleder, eller Lejre Kommunes løn og personaleafdeling. På denne e-mailadresse: rare@lejre.dk eller på telefon til Randi: 46 46 44 49