Arbejdstid

Aftalerne om lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid følger de principper og den politik, der er vedtaget af kredsstyrelsen.

Lejre Kommune og Lejre Lærerforening har fornyet lokalaftalen om lærernes arbejdstid, så den også gælder for skoleåret 2018-19

Aftalen indeholder bl.a. maksimalt undervisningstimetal, pulje til lærerne, vilkår for nyuddannede og aftale om selvstyrende team.

Aftalen kan læses i sin helhed via linket til højre.

Fællesforståelse
Lokalaftale 2015-16
Lokalaftale 2018-19
Lokalaftale 2019-20