Prøveaftaler

Proeve
Her kan du finde aftalen om afvikling af afgangsprøver.
Aftale mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune vedr. prøver/eksamener.