Prøveaftaler

Proeve
Når et fag udtrækkes til prøve, er det en ekstra opgave for læreren, og der gælder særlige forhold for aflønning og tid. Det kan du læse her:

prøveaftale mellem Lejre Lærerforening og Lejre Kommune