Inklusion

Inklusion
Lejre Lærerforenings inklusionspolitik:

Lærerne og børnehaveklasseledere i Lejre kommune vil i dialog med Lejre Kommune drøfte den inkluderende folkeskole. Begrebet folkeskole skal, i denne sammenhæng, forstås bredere end almenundervisningen.Folkeskoler er også skoler med undervisning af elever med særlige behov, samt specialskoler.

Børn lærer, når de deltager i sociale sammenhænge, inddrages i fællesaktiviteter, bidrager til fællesskabet og opnår indflydelse. Som en forudsætning herfor, skal der kunne etableres et velfungerende fællesskab som ramme for almenundervisningen.

Inklusion af elever med særlige behov, kræver grundig planlægning, med en langsigtet målsætning for øje, samt en accept af, at ikke alle elever vil have fordel af at blive inkluderet i almenundervisningen. De økonomiske ressourcer, der samlet tildeles skolerne, skal fordeles ud fra objektive kommunale kriterier, og skal på skolerne sikres anvendt til målgruppen.

En vellykket inklusion forudsætter bl.a.

• En kommunal handleplan for inklusion, herunder mellemformer

• En handleplan for inklusion på den enkelte skole, herunder mellemformer

• Et stærkt samarbejde mellem skoler og PPR og andre faggrupper

• Investeringer i fysiske rammer og undervisningsmidler

• Efter og videreuddannelse af lærer/ børnehaveklasseledere i almenundervisningen

• Uddannelse af ressourcepersoner på alle skoler, fx LKT – og inklusionsvejledere

• Et specialundervisningscenter/ kompetencecenter 

Lejre Lærerforening vil i dialog med kommunen, have ekstra fokus på lærere og børnehaveklasselederes arbejdsmiljø. Inklusion må aldrig blive den enkeltes ansvar, men skal være den samlede skoles ansvar.

Vedtaget på KS-møde d. 12. juni 2023