Inklusion

Inklusion
Alle børn skal som udgangspunkt kunne få opfyldt undervisningspligten i en folkeskole, der spænder fra en almindelig klasse i skolen til det mest specialiserede tilbud.

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for folkeskolen, og kommunalpolitikerne bør derfor, i samarbejde med de ansatte, beskrive rummelighedsbegrebet i kommunen. Der bør udarbejdes handleplaner, således at der inden for de fastlagte rammer er muligt at leve op til de kommunalpolitiske målsætninger og folkeskoleloven.

Af handleplanerne bør det fremgå, hvor grænsen for folkeskolens rummelighed går. Efter Lejre Lærerforenings opfattelse kan man overordnet sige, at grænsen for rummeligheden går:

· Hvor klassens sociale fællesskab er i fare

· Hvor læreren/ børnehaveklasselederen forhindres i at gennemføre sin undervisning

· Hvor den enkelte elev ikke længere får udbytte af sin skolegang og/eller samværet med kammeraterne.

Lejre Lærerforening har forståelse for, at mange forældre oplever uro i klassen som et stort problem. Den problemstilling er det nødvendigt at forholde sig til, men det er vigtigt for os, at der i debatten om den rummelige folkeskole ikke ensidigt diskutes de urolige elever eller udgifterne til specialundervisning.

Der er behov for en dialog om, hvad vi lægger i begrebet rummelighed – inden løsningerne besluttes.

VI ønsker derfor at medvirke til en debat, hvor der sættes fokus på folkeskolens rummelighed, og at der gennem en dialog findes løsninger, der understøtter skolens rummelighed.