Arbejdsmiljø

Her kan du læse om arbejdsmiljø generelt. Via linket til højre, kommer du ind på DLFs side om arbejdsmiljø, og ATs hjemmeside

    Notat vedr. arbejdsmiljørepræsentantens arbejdsopgaver

AMR skal uddannes og har krav på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse (tidligere §9), herunder løbende efteruddannelse

·Er med til at kontrollere, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige

·Sørger sammen med udvalget for orientering af de ansatte

·Deltager i planlægningen af institutionens sikkerheds- og sundhedsarbejde

·Deltager i arbejdspladsvurdering, som gøres til et væsentligt fundament i arbejdsmiljøarbejdet

·Registrerer sammen med udvalget arbejdsområdets arbejdsmiljøproblemer

·Medvirker til at arbejdsskader anmeldes og behandles i sikkerhedsgruppen

·Sidder med i byggeudvalg

·Er med til at sikre skriftlighed i arbejdet – herunder at referaterne er fyldestgørende og tilgår hovedudvalg/tillidsrepræsentant, samt at sager journaliseres

·Sætter fokus på psykisk arbejdsmiljø

·Sikrer, at psykisk arbejdsmiljø indgår i APV

·Søger udarbejdet retningslinier i lokaludvalget, indenfor arbejdsmiljøet