Vedtægter

Vedtaegter2
Vedtægterne er de regler og bestemmelser som Lejre Lærerforening styres og administreres ud fra. Vedtægterne kan kun ændres af kredsens øverste myndighed - generalforsamlingen! Kredsens alm. vedtægter blev sidst tilrettet i januar 2022, og særlig fond 11/3 2013